XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX349 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX349  /  Service uptime: 23 days 23:25:41
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States NK2I-B 70cm 20.09.2023 21:05 1 days 20:41:41 s YSF B XX.XX.XX.11
2 United StatesUnited States NK2I-B 70cm 22.09.2023 07:26 0 days 10:20:05 s DMRMmdvm B XX.XX.XX.11
3 United StatesUnited States NK2I-B 70cm 22.09.2023 08:36 0 days 09:10:08 s DMRMmdvm B XX.XX.XX.11
4 United StatesUnited States NK2I-B 70cm 22.09.2023 08:59 0 days 08:47:04 s DMRMmdvm A XX.XX.XX.11
NK2I at POA dot NYC